Центрофугиран мед

Най- масово предлаганият мед в България и по- голямата част от света е мед извлечен от пчелната пита чрез центрофугиране на питите в специална центрофуга. По този начин восъчната пита може да бъде използвана многократно, което понижава себестойността на продукцията и увеличава добивите. Завъртайки центрофугата медът излиза от восъчните килийки на питата в следствие на центробежните сили, след което восъчната пита се връща в кошера за повторно използване. За да не бъде разкъсана питата в следствие на тези центробежни сили, тя се подсилва в тел.
За да се насладите на наистина качествен центрофугиран мед е важно пчеларят да спазва определена технология, а именно- да се използва тел от неръждаема стомана, а в случай, че се използват восъчни основи, те да са от восък с органичен и екологичен произход, а най- добре от собствения пчелин.

Показване на 10 резултата

Показване на 10 резултата