Перга

Пергата представлява пчелен прашец преминал през специална обработка от пчелите и съхранен в пчелните килийки. Пергата или пчелният хляб се използва от пчелите работнички, за да произвеждат пчелно млечице, с което захранват пилото и пчелата майка. Пергата е богата на витамини и минерали. Тя се усвоява изключително лесно от човешкия организъм поради факта, че твърдите трудно смилаеми поленови обвивки са вече разградени от пчелните ензими, а медът спомага за консервирането на този ценен продукт.

Показване на единичен резултат

Показване на единичен резултат